Konkurs LabVIEW Tool 2010 Regulamin

Informacje o konkursach w serwisie Polskie Centrum LabVIEW
Awatar użytkownika
bogdani
Administrator
Posty: 1311
Rejestracja: 30 lip 2003 00:00
Wersja środowiska: LabVIEW 2015
Lokalizacja: Ruda Śląska
Has thanked: 4 times
Been thanked: 1 time
Kontakt:

Konkurs LabVIEW Tool 2010 Regulamin

Post autor: bogdani » 21 lip 2010 16:23

Regulamin konkursu LabVIEW Tool 2010


§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu jest prowadzący serwis labview.pl – Bogdan Iwiński

1.2. Konkurs LabVIEW Tool 2010 (zwany dalej Konkursem) przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników serwisu labview.pl, którzy wykonają zadanie programistyczne w środowisku LabVIEW.

1.3. Konkurs łączy zabawę z nauką programowania w języku LabVIEW i w takiej formie będzie prowadzony.

1.4. Przedmiotem Konkursu jest napisanie w środowisku LabVIEW dowolnego dodatku, narzędzia lub zestawu bibliotek z funkcjami przydatnymi w codziennym użytkowaniu środowiska. Narzędzie musi pracować pod kontrolą jednego z systemów Windows 2000/XP/Vista/7 i umożliwić wykorzystanie za pomocą graficznego środowiska programowania LabVIEW firmy National Instruments w wersji 8.0 lub nowszej.

1.5. Konkurs ma na celu wyróżnienie zwycięzców. Liczba zwycięzców będzie określona w trakcie konkursu, w zależności od ilości dostępnych nagród, których liczba może się zwiększać w czasie trwania konkursu.

1.6. Konkurs jest ogłoszony na stronie internetowej labview.pl oraz w innych serwisach internetowych i prasie.

1.7. Uczestnik, przystępując do Konkursu, udziela Organizatorowi zgodę na opublikowanie pracy zgłaszanej do Konkursu po jego zakończeniu na stronie labview.pl. Prawa autorskie do pracy należą do Uczestnika. W związku z tym, konieczne jest razem ze zgłoszeniem przesłanie również oświadczenia, że się jest autorem pracy oraz zgody na publikowanie i dystrybucję pracy poprzez serwis labview.pl.

1.8. Uczestnik, przystępując do Konkursu akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

1.9. Oceny nadsyłanych zgłoszeń dokona Jury. Skład Jury zostanie ogłoszony w najbliższym terminie.


§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2.2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie pracy (kody źródłowe, wersja uruchamialna - jeśli możliwe jest jej wykonanie, dokumentacja) na adres mailowy LabVIEWTool2010 [at] labview.pl wraz z oświadczeniem Uczestnika, że jest on autorem kodu, zgody na publikację w serwisie labview.pl, akceptacji Regulaminu Konkursu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.

2.3. Zgłoszenia można przesyłać od 21.07.2010.

2.4. Każdy Uczestnik zgłasza dokładnie jeden dodatek w postaci kodu źródłowego i plików wykonywalnych.

2.4.1. Możliwe jest przesłanie zgłoszenia przez Grupę osób. Grupa osób musi być reprezentowana przez jedną osobę (Lidera grupy), a liczba osób w grupie nie może przekroczyć 3 osób. W przypadku zgłoszenia pracy przez grupę osób, wszystkie wymagane oświadczenia dotyczą każdego członka grupy.

2.5. Kod dodatku musi zostać napisany samodzielnie przez Uczestnika Konkursu. Zabronione jest wykorzystywanie gotowych kodów. Uczestnicy łamiący te zasady zostaną zdyskwalifikowani lub pozbawieni nagrody. Ponadto podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 24 lutego 1994.

2.6. Kody źródłowe należy przesłać do Organizatora do dnia 30.10.2010.

2.7. Po zakończeniu Organizator uruchamia zgłaszany dodatek w środowisku LabVIEW. Niemożność uruchomienia dodatku spowoduje dyskwalifikację użytkownika.

2.8. Uruchomienie zostanie przeprowadzone w następującym środowisku:

2.8.1. Komputer klasy PC,

2.8.2. Procesor Pentium 4 lub nowszy,

2.8.3. minimum 1 GB RAM,

2.8.4. Windows XP Professional PL SP 3 lub Windows 7 Professional PL,

2.8.5. NI LabVIEW w wersji 2009 SP1 lub innej, jeśli to będzie wymagane.

2.9. Wymagania związane z kodem źródłowym:

2.9.1. Kod powinien być stworzony w środowisku LabVIEW,

2.9.2. Dozwolone jest użycie zewnętrznych kodów, bibliotek DLL, CIN, exe, kontrolek ActiveX, .NET, pod warunkiem, iż są one dostępne bezpłatnie dla wszystkich użytkowników, a ich wykorzystanie nie łamie ich licencji,

2.9.3. Dopuszczalne jest użycie plików dostępnych w pakiecie OpenG.

2.10. Członkowie Jury nie mogą brać udziału w Konkursie.


§ 3. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. Jury dokona analizy i oceni kod dodatku.

3.2. Oceniane będą następujące elementy [Kryteria ocen zmienione w dniu 21.07.2010]:

3.2.1. przydatność dodatku (pomysł): 0 – 10 punktów,

3.2.2. styl programowania (zalecany LabVIEW Style Guide z pomocy koncekstowej): 0 – 15 punktów,

3.2.3. łatwość wykorzystania dodatku (projekt i implementacja): 0 – 15 punktów.

3.3. Każdy z członków Jury dokona indywidualnej oceny każdego zgłoszenia i przyzna punkty. Średnia ocena od wszystkich członków Jury zadecyduje o zajętym miejscu. [zmieniono sposób liczenia punktów - 22.07.2010]


§ 4. NAGRODY

4.1. Fundatorem nagród w Konkursie są sponsorzy.

4.2. Lista nagród [Lista nagród zmieniona w dniu 29.07.2010]:

4.2.1. Urządzenie PDA MIO P560 ufundowane przez firmę CIT Engineering Polska Sp. z o.o..

4.2.2. Konsola Xbox 360 Premium ufundowana przez firmę VERITECH Sp. z o.o..

4.2.3. Moduł pomiarowy NI USB DAQ 6215 ufundowany przez firmę National Instruments Poland Sp. z o.o.

4.2.4. Licencja LabVIEW Student Edition dla każdego studenta, który weźmie udział w konkursie i zdobędzie minimum 20 punktów w ocenie Jury.

4.3. Żadna z przyznanych nagród rzeczowych nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

4.4. Liczba nagród może zostać powiększona.


§ 5. SKARGI I REKLAMACJE

5.1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Jury wybrane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nie mogą być przedmiotem odwołania.


§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej labview.pl.

6.2. Organizator będzie przetwarzał i przechowywał przekazane przez Uczestników dane osobowe wyłącznie w celach związanych z rozstrzygnięciem niniejszego Konkursu, w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.
LabVIEW Champion, Certified LabVIEW Developer, Certified Professional Instructor
Tworzymy dedykowane rozwiązania do testów i pomiarów - www.veritech.pl

Ktoś ci pomógł na forum? Podziękuj dając pochwałę.

Zablokowany