Regulamin konkursu LabVIEW Tool 2008

Informacje o konkursach w serwisie Polskie Centrum LabVIEW
Awatar użytkownika
bogdani
Administrator
Posty: 1311
Rejestracja: 30 lip 2003 00:00
Wersja środowiska: LabVIEW 2015
Lokalizacja: Ruda Śląska
Has thanked: 6 times
Been thanked: 1 time
Kontakt:

Regulamin konkursu LabVIEW Tool 2008

Post autor: bogdani » 02 lis 2008 07:20

Regulamin konkursu LabVIEW Tool

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu jest prowadzący serwis labview.pl.

1.2. Konkurs LabVIEW Tool (zwany dalej Konkursem) przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników serwisu labview.pl, którzy wykonają zadanie programistyczne w środowisku LabVIEW. Członkowie Jury nie mogą brać udziału w Konkursie.

1.3. Konkurs łączy zabawę z nauką programowania w języku LabVIEW i w takiej formie będzie prowadzony.

1.4. Przedmiotem Konkursu jest napisanie w środowisku LabVIEW dowolnego plug-inu, dodatku, narzędzia lub zestawu bibliotek z funkcjami przydatnymi w codziennym użytkowaniu środowiska. Narzędzie musi pracować pod kontrolą jednego z systemów Windows 2000/XP/Vista i umożliwić wykorzystanie za pomocą graficznego środowiska programowania LabVIEW firmy National Instruments.

1.5. Konkurs ma na celu wyróżnienie zwycięzców. Liczba zwycięzców będzie określona w trakcie konkursu, jeśli znajdą się nowi sponsorzy.

1.6. Konkurs jest ogłoszony na stronie internetowej labview.pl oraz w innych serwisach branżowych.

1.7. Uczestnik, przystępując do Konkursu, udziela Organizatorowi zgody na opublikowanie kodu zgłaszanego do Konkursu dodatku po jego zakończeniu na stronie labview.pl. Prawa autorskie do kodu należą do Uczestnika. W związku z tym, konieczne jest razem ze zgłoszeniem przesłanie również oświadczenia, że się jest autorem dodatku oraz zgody na publikowanie i dystrybucję kodów i dodatku poprzez serwis labview.pl.

1.8. Oceny nadsyłanych zgłoszeń dokona Jury w składzie: Bogdan Iwiński (VERITECH Sp. z o.o., labview.pl), Zbigniew St. Sobków (labview.pl), Maciej Szupieńko (CIT Engineering), Paweł Hoerner de Roithberg (National Instruments). Skład Jury może ulec zmianie. [Pozycja regulaminu zmieniona 10.02.2009]


§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2.2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu przesłanie kodu dodatku z instrukcja użytkownika na adres mailowy b o g d a n i [at] labview.pl wraz z oświadczeniem Uczestnika, że jest on autorem kodu, zgody na publikację w serwisie labview.pl, akceptacji Regulaminu Konkursu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.

2.3. Zgłoszenia można przesyłać od 02.11.2008.

2.4. Każdy Uczestnik zgłasza dokładnie jeden dodatek w postaci kodu źródłowego i plików wykonywalnych.

2.5. Kod dodatku musi zostać napisany samodzielnie przez Uczestnika Konkursu. Zabronione jest wykorzystywanie gotowych kodów. Uczestnicy łamiący te zasady zostaną zdyskwalifikowani lub pozbawieni nagrody. Ponadto podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 24 lutego 1994.

2.6. Kody źródłowe należy przesłać do Organizatora do dnia 10.02.2009.

2.7. Po zakończeniu Organizator uruchamia zgłaszany dodatek w środowisku LabVIEW. Niemożność uruchomienia dodatku spowoduje dyskwalifikację użytkownika.

2.8. Uruchomienie zostanie przeprowadzone w następującym środowisku:

2.8.1. Komputer klasy PC,

2.8.2. Procesor Pentium 4 lub nowszy,

2.8.3. minimum 1 GB RAM,

2.8.4. MS Windows XP Professional PL SP 2 lub MS Windows Vista,

2.8.5. NI LabVIEW.

2.9. Wymagania związane z kodem źródłowym:

2.9.1. Kod powinien być stworzony w środowisku LabVIEW (wersja dowolna),

2.9.2. Dozwolone jest użycie zewnętrznych kodów, bibliotek DLL, CIN, exe, kontrolek ActiveX, .NET, pod warunkiem, iż są one dostępne bezpłatnie dla wszystkich użytkowników, a ich wykorzystanie nie łamie ich licencji,

2.9.3. Dopuszczalne jest użycie plików dostępnych w pakiecie OpenG.


§ 3. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. Jury dokona analizy i oceni kod dodatku.

3.2. Oceniane będą następujące elementy: subiektywna ocena przydatności dodatku, ocena jakości kodu (czytelność kodu, ikony, dokumentacja i opisy), łatwość wykorzystania dodatku.

3.3. Każdy z członków Jury dokona indywidualnej oceny każdego zgłoszenia i przyzna punkty. Łączna suma punktów zadecyduje o zajętym miejscu.


§ 4. NAGRODY

4.1. Fundatorem nagród w Konkursie są sponsorzy.

4.2. Lista nagród:

4.2.1. Urządzenie PDA MIO P560 ufundowane przez firmę CIT Engineering Polska Sp. z o.o.. [Pozycja regulaminu dodana 12.11.2008]

4.2.2. Zestaw klocków LEGO® MINDSTORMS® NXT ufundowany przez firmę National Instruments Poland Sp. z o.o.. [Pozycja regulaminu dodana 12.11.2008]

4.2.3. Konsola Xbox 360 Premium oraz nagroda pieniężna, która zostanie przekazana na poczet podatku od wygranych rzeczowych ufundowana przez firmę VERITECH Sp. z o.o.. [Pozycja regulaminu zmieniona 10.02.2009]

4.6. Żadna z przyznanych nagród rzeczowych nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.


§ 5. SKARGI I REKLAMACJE

5.1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga JURY wybrane przez Organizatora. Ich decyzje są ostateczne i nie mogą być przedmiotem odwołania.§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej labview.pl.

6.2. Organizator będzie przetwarzał i przechowywał przekazane przez Uczestników dane osobowe wyłącznie w celu związanym z rozstrzygnięciem niniejszego Konkursu, w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2009 13:26 przez bogdani, łącznie zmieniany 6 razy.
LabVIEW Champion, Certified LabVIEW Developer, Certified Professional Instructor
Tworzymy dedykowane rozwiązania do testów i pomiarów - www.veritech.pl

Ktoś ci pomógł na forum? Podziękuj dając pochwałę.

Zablokowany